26.11.2018.
Opasni otpad

Opasni otpad

Tijekom godine, u svakom domaćinstvu nastaje veliki broj različitih otpadnih tvari, koje su štetne po ljudsko zdravlje i opasne za okoliš.

26.11.2018.
Komunalni otpad

Komunalni otpad

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva.

26.11.2018.
Metalna ambalaža i limenke

Metalna ambalaža i limenke

Sve se vrste metalnog otpada mogu više puta reciklirati. Stoga ih je potrebno odvojeno skupljati  te odlagati u žute spremnike postavljene na javnim površinama te u reciklažna dvorišta.
20.11.2018.
Papir

Papir

Otpadni papir je vrijedna sirovina. Recikliranjem papira čuvaju se šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka te štedi skupi deponijski prostor.

20.11.2018.
Bio otpad

Bio otpad

Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najbolje je da se biootpad biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka kompostiranjem.

20.11.2018.
Plastika

Plastika

Recikliranjem plastike se štede resursi i energija te manje onečišćuje zrak.

20.11.2018.
Staklo

Staklo

Otpadno staklo je vrijedna sirovina. Odvojenim skupljanjem i recikliranjem staklenog ambalažnog otpada osigurava se ušteda prirodnih bogatstava (kvarcnog pijeska, vapnenca, prirodnog plina i dr.), energije i odlagališnog prostora te se smanjuje onečišćenje zraka, vode i tla.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.