OBJAVLJENO 15.5.2019.

ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM Održana zadnja od ukupno 11 predviđenih edukativnih tribina za građane

U dvorani Poduzetničkog inkubatora u Ivancu u utorak je, 14. svibnja, održana posljednja od ukupno 11 predviđenih edukativnih tribina za građane o tematici održivog gospodarenja otpadom.

Riječ je o informativnim i poučnim predavanjima koje Grad Ivanec sa svojim partnerima za sve građane održava u sklopu projekta pod nazivom “Provedba programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“, a koji se većim dijelom (85%) financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, posredstvom Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sudionici koji su sudjelovali u radu tribine rezimirali su dosad provedene aktivnosti te iznijeli prve statističke podatke o količinama prikupljenog selektiranog otpada.

-Bilježimo iznimno velik porast količina odložene plastične ambalaže. Više je i odložene papirne i staklene ambalaže, a ohrabruje i podatak o smanjenim količinama glomaznog otpada. Selektiranje metalnog otpada zasad je na istoj razini. Ivanec vrlo dobro kompostira biootpad! Veseli nas što dnevno dolazi velik broj građana koji dovoze male količine otpada i odlažu ga u reciklažno dvorište u krugu Ivkoma – izvijestila je Mirjana Skroza, voditeljica Sektora komunalnih poslova Ivkoma d.d.

Savjetnica za komunalno gospodarstvo Grada Ivanca Marina Hudika osvrnula se na ciljeve EU projekta, skupine na koje je usmjeren te predočila cijeli niz  aktivnosti koje je Grad sa svojim partnerima (Poslovnom zonom Ivanec d.o.o., Ivkomom d.d., Projektnim uredom za EU fondove i vanjskim stručnim suradnicima) dosad proveo u njegovoj realizaciji.

Riječ je o edukativnim javnim tribinama provedenim za građane svih mjesnih odbora (ukupno 11), o seriji tematskih napisa u Ivanečkim novinama i na web stranici, o snimljenim i emitiranim TV spotovima te tematskim TV i radijskim emisijama.

-Uz sve to, nadogradili smo gradski portal stranicom www.otpad.ivanec.hr na kojoj redovito objavljujemo sve novosti i specijalizirane priloge o ovoj temi. Provedene su edukacije za učenike i djecu, tiskani plakati, leci i brošure i sve to je prilagođeno dobi korisnika. Izvedeno je ukupno sedam igrokaza za školsku djecu i vrtićke mališane. Sva domaćinstva su na kućne adrese dobila brošuru s uputama o pravilnom odlaganju otpada, a nove brošure građanima na kućne adrese stižu s idućim brojem Ivanečkih novina – naglasila je M. Hudika.

Vanjska stručna suradnica na ovom projektu dr. sc. Lovorka Gotal Dmitrović na skupu je još jednom podsjetila na red gospodarenja otpadom. S obzirom na to da su građani uglavnom apsolvirali način pravilnog odlaganja otpada, ona je na tribini skrenula pažnju ponajviše na najčešće greške koje građani još uvijek čine odlažući pojedine vrste otpada u kante u kojima im nije mjesto.

Skupu se obratio i gradonačelnik Milorad Batinić. Osvrćući se na široku edukativnu kampanju, poručio je da završetkom EU projekta koji će kraju službeno biti priveden u srpnju, informativne aktivnosti neće prestati.

-Izgradnja svijesti o odgovornom postupanju otpadom proces koji će trajati godinama jer to nije nešto što se može izgraditi u kraćem vremenu. Kontinuirano pratimo primjenu Odluke na terenu, prikupljamo informacije i signale dobivene od građana i spremni smo razraditi i uvesti nove modele koji će pratiti njihove konkretne potrebe – poručio je gradonačelnik.

Osvrnuo se na osam dosad provedenih akcija zelenih čistki na području grada Ivanca te ocijenio da su one uvelike pridonijele ne samo uklanjanju otpada i manjih divljih odlagališta iz prirode, već su rezultirale i pedagoškim učinkom i utjecale na promjenu svijesti građana o tome da otpadu nije mjesto u prirodi.

-Na žalost, još uvijek ima neodgovornih pojedinaca koji odbacuju otpad u prirodu, što je naprosto neprihvatljivo. Susrećemo se i sa slučajevima odlaganja građevinskog otpada u šumarke, uključujući i kante od boja, ljepila, smola i sl. Grad Ivanec uskoro će krenuti u izgradnju reciklažnog dvorišta građevinskog otpada i nadamo se da ćemo time eliminirati dobar dio ovakvih slučajeva – zaključio je M. Batinić.

Inače, cijeli ovaj projekt službeno je započet 19. srpnja prošle godine i traje godinu dana, dakle, završava u srpnju ove godine. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 335.462,89, od čega je bespovratnih EU sredstava 285.143,44 kuna, dok ostatak od 50.319,45 kuna osigurava Grad Ivanec.

Završna tribina održana je u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata, manifestacije koja se pod pokroviteljstvom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU održava u cijeloj Hrvatskoj od 9. do 19. svibnja, a u koju se uključio i Grad Ivanec u suradnji s Poslovnom zonom Ivanec d.o.o.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.