OBJAVLJENO 3.6.2019.
Sa 121. brojem Ivanečkih novina na adrese 4.700 kućanstava stiže novi letak „Odvojimo otpad“

Sa 121. brojem Ivanečkih novina na adrese 4.700 kućanstava stiže novi letak „Odvojimo otpad“

S novim, 121. izdanjem Ivanečkih novina, na adrese svih 4.700 kućanstava na području grada Ivanca stiže novi edukativni letak „Odvojimo otpad“.

U sklopu Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, letak je tiskan u suradnji Grada Ivanca i Geotehničkog fakulteta u Varaždinu.

Letak je koncipiran na način da je u njemu obrađeno svih pet ključnih parametara propisanih tzv. EU hijerarhijom otpada, a to su: sprečavanje nastanka otpada, ponovno korištenje, recikliranje, oporaba i odlaganje.

Prvi letak sličnog sadržaja građani su na svoje adrese dobili prošle godine.

Bitno je naglasiti da je koncipiran tako da građanima na jednostavan i razumljiv način pruža detaljne informacije o navedenoj tematici, posebno o onoj koja se odnosi na to kako pravilno odvajati otpad.

Dakle, riječju i slikom korisnici se detaljno informiraju o tome koji se otpad u pojedine spremnike/vreće mora odlagati, zatim, što se nikako u njih ne smije odlagati te s uputom kamo takav otpad odložiti.

Pozivamo sve građane da letak svakako prouče i sačuvaju te da, ako imaju dvojbi u to na koji način odložiti pojedine vrste otpada, „bace oko“ u upute.

Na koncipiranju sadržaja letka aktivno je bio angažiran projektni tim Grada Ivanca koji je uključen u rad na ovom EU projektu, a sastavljen je od predstavnika Grada Ivanca, Poslovne zone Ivanec d.o.o., Ivkoma d.d. i Projektnog ureda Grada Ivanca za EU fondove.

Kompletni troškovi oko izrade, dizajna i distribucije letka pokriveni su iz EU projekta o čijoj provedbi na ovim stranicama detaljno informiramo.

Internet stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost.